Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skład podzespołu KGP

Podzespół tematyczny Konkurencyjność gospodarcza Powiatu

Koordynator:

A. Pilarska

Skład:

1. W. Socha  - Kompała

2. Przedstawiciel Opolskiej Izby Gospodarczej

3. Przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych

4. Przedstawiciele Gmin

5. K. Gęsiarz - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Namysłowie

Wersja XML