Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skład

 

Lp.

 

 

IMIĘ I NAZWISKO

 

INSTYTUCJA/STANOWISKO

 

1.

 

Alina Białas

Starostwo Powiatowe w Namysłowie / Sekretarz Powiatu – Przewodniczący Zespołu

 

 

2.

Wioletta Socha-Kompała

Starostwo Powiatowe w Namysłowie / Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu – Koordynator merytoryczny

 

 

 

3.

Anna Pilarska

Starostwo Powiatowe w Namysłowie / Inspektor – Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu – Członek Zespołu

 

 

4.

Anna Wołoszczuk

Starostwo Powiatowe w Namysłowie / Inspektor – Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu - Członek Zespołu

 

 

5.

Błażej Jaroszewski

Starostwo Powiatowe w Namysłowie / Inspektor – Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu - Członek Zespołu

 

 

6.

Katarzyna Kuśmierczyk

 

Starostwo Powiatowe w Namysłowie / Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - Członek Zespołu

 

 

 

7.

Sławomir Hinborch

Starostwo Powiatowe w Namysłowie / Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu - Członek Zespołu

 

 

8.

Ryszard Kalis

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Członek Zespołu

 

 

9.

Ala Zgrzebna

Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie / Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej - Członek Zespołu

10.

Katarzyna Kucharska

 

Starostwo Powiatowe w Namysłowie/ Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Członek Zespołu

 

11.

Krzysztof Holinej

 

Starostwo Powiatowe w Namysłowie/ Naczelnik Wydziału Dróg - Członek Zespołu

 

 

Wersja XML