Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedsiębiorco! Skorzystaj!

Brak opisu obrazka

„Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska.
Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wraz z Opolską Izbą Gospodarczą oraz Lokalnym Punktem Informacyjnym o Funduszach Europejskich w Namysłowie  zaprasza przedsiębiorców działających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w spotkaniu, które odbędzie się w dniu:

05.09.2012r. o godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Namysłowie, Plac Wolności 12a   – Sala Konferencyjna II pietro. /czas spotkania – 1 godz/.

Przedmiotem spotkania będzie przeprowadzona przez pracowników Funduszu prezentacja warunków udzielania niskooprocentowanych pożyczek, a po prezentacji będzie istniała możliwość konsultacji z pracownikami WFOŚiGW w Opolu w sprawie pożyczek. W spotkaniu tym weźmie również udział przedstawiciel Opolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Proszę o potwierdzenie przybycia na spotkanie do 03.09.2012 pod nr tel.: 77 410 36 95 wew. 204 lub drogą mailową pcieg@namyslow.pl

Serdecznie zapraszamy.

Brak opisu obrazka

Wersja XML