Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana na stanowisku dyrektora LO

Po 45 latach pracy na zasłużoną emeryturę odchodzi Jan Sozański, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie im. Jarosława Iwaszkiewicza, nauczyciel matematyki i fizyki .

Brak opisu obrazka

Funkcję dyrektora szkoły pełnił od 1993 roku. Kierowana przez niego placówka należy od wielu lat do czołówki szkół tego typu w województwie opolskim, zajmując wysokie miejsca w rankingach potwierdzających bardzo wyskoki poziom kształcenia oraz bardzo dobry poziom zdawalności egzaminów maturalnych.

- Najlepszą rekomendacją i nagrodą dla pedagoga i osoby zarządzającej szkołą są pokolenia absolwentów, którzy właśnie tutaj przekraczali próg dojrzałości i rozpoczynali swoje dorosłe życie - podczas zakończenia roku szkolnego w LO mówił starosta Julian Kruszyński - Każdy mały i duży sukces absolwenta Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza, zarówno w życiu prywatnym jak i w zawodowym, jest również sukcesem Tej Szkoły i pracujących tu wychowawców. Od września br. obowiązki dyrektora placówki przejmie dotychczasowa zastępczyni Jana Sozańskiego - Jolanta Wilczyńska.
 

Wersja XML