Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Targi Pracy i Edukacji w nowej odsłonie

Po raz pierwszy w sali namysłowskiego Liceum Ogólnokształcącego odbyły się VII Targi Edukacji i Pracy. Organizatorem Targów był Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie oraz Opolska Wojewódzka Komenda OHP. Honorowy patronat nad Targami objął Starosta Namysłowski Julian Kruszyński.

Brak opisu obrazka

Przybyłych gości przywitała Pani Iwona Kamińska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy . Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Pan Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski, Pan Julian Kruszyński Starosta Powiatu Namysłowskiego, Pan Andrzej Spór wicestarosta Starosta, Pan Andrzej Gosławski Sekretarz Powiatu oraz Pan Zygmunt Gajda Zastępca Komendanta Wojewódzkiego OHP w Opolu.

Zasadniczą ideą Targów było umożliwienie bezpośredniego kontaktu osób zainteresowanych rozwojem zawodowym (bezrobotni, poszukujący pracy, młodzież ostatnich klas szkół średnich i zawodowych) z pracodawcami jak również instytucjami edukacyjnymi (szkoły i uczelnie wyższe). Spotkanie to umożliwiło wymianę informacji między zainteresowanymi:

W Targach uczestniczyło 48 przedstawicieli pracodawców, szkół oraz instytucji. Spotkanie tych osób podczas Targów, pozwoliło na osiągnięcie pozytywnych rezultatów związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz rozwojem zawodowym.

Chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania Panu Janowi Sozańskiemu Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie  za udostępnienie sali gimnastycznej, w której odbyły się tegoroczne Targi oraz Pani Annie Tomaszewskiej Dyrektor Kaufland Namysłów za zasponsorowanie słodyczy, które były poczęstunkiem dla przybyłych gości.

Małgorzata Lasoń

Wersja XML