Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pracodawco, można składać wnioski o skierowania na staż

Brak opisu obrazka
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym dla Pracodawców o skierowanie osoby bezrobotnej w celu odbycia stażu w ramach projektu „JOB - czyli Jak Opuścić Bezrobocie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla:

Preferowane będą wnioski od Pracodawców, którzy zobowiążą się do zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonym stażu w formie umowy o pracę (3 miesiące – minimum ½ etatu).

Wnioski można składać wyłącznie od 17 kwietnia 2012 r. do 11 maja 2012 r. w siedzibie PUP Namysłów w godzinach pracy Urzędu (7.30 -  15.30) w pokoju nr 13.

Decyduje data wpływu do Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie. Wnioski złożone w innym terminie nie będą rozpatrywane.
Druki wniosków udostępniono na stronie internetowej Urzędu www.pupnamyslow.pl oraz siedzibie Urzędu (pok.13).

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie
Iwona Kamińska

Wersja XML