Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi powiatowej nr 1101 O przebiegu Namysłów – Przeczów – część zamiejska

 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa

Brak opisu obrazka

Projekt częściowo finansowany ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach programu bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzonego przez Ministerstwo Transportu

 

Projekt współfinansowany przez Województwo Opolskie

Brak opisu obrazka

 

 

Tytuł projektu:

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1101 O przebiegu Namysłów – Przeczów – część zamiejska

Nr projektu:

 

Z/2.16/III/3.2/41/05

Nr umowy:

 

Z/2.16/III/3.2/41/05/U/8/07

Program współfinansujący:

 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wartość całkowita:

 

Ok. 4 500 000 PLN

Planowany okres realizacji:

 

Sierpień – Listopad 2007

Cele projektu:

 

Podniesienie konkurencyjności Województwa Opolskiego poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej, bezpieczeństwa użytkowania infrastruktury dróg powiatowych Powiatu Namysłowskiego dla stworzenia lepszych warunków dla rozwoju gospodarczego Powiatu i Województwa.

Rzeczowy zakres projektu:

W ramach prac przeprowadzono remont drogi o długości 10,70 km, wraz z remontem chodników w Smarchowicach Śląskich o długości około 800 m. Ponadto wybudowano zatokę autobusową w Niwkach, wycięto kilka drzew zagrażających bezpieczeństwu ruch, a kilka zakrętów zostało rozszerzonych w wyniku czego stały się mniej ostre i łatwiejsze do pokonania. Na całej długość drogi została położona nowa nawierzchnia oraz wykonano elementy poprawiające bezpieczeństwo oraz komfort jazdy (m.in. lina rozdzielająca pasy jezdni).

 

Szerszych informacji nt. projektu udziela:

Wioletta Socha – Kompała

Stanowisko:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju

077 4103 695

wew.206

centrum@namyslow.pl

077 4103 922

 

Wersja XML