Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Możliwości współpracy partnerskiej w pozyskiwaniu środków z PO KL - spotkanie

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Namysłowie wraz z Regionalnym Ośrodkiem EFS w Opolu zapraszają na spotkanie informacyjne pt.

„Idea partnerstwa. Możliwości współpracy partnerskiej w pozyskiwaniu środków z PO KL”

Podczas spotkania zostaną omówione:

1. Omówienie zasad partnerstwa.
2. Jak poprawnie skonstruować umowę partnerską projektową.
3. Przykłady umów partnerskich na rzecz rozwoju.
4. Kim jest lider a kim partner w umowie partnerskiej.
5. Sposoby diagnozowania społeczności lokalnych.
6. Dobre praktyki partnerstw na rzecz rozwoju w woj. opolskim.
7. Dlaczego opłaca się sięgać po pieniądze z EFS w partnerstwie.
8. Warunki realizacji projektów partnerskich w POKL.
9. Kto może utworzyć partnerstwo w PO KL?
10. Co jest istotne przy budowaniu partnerstwa?
11. Etapy budowania partnerstwa


SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ 25 PAŹDZIERNIKA O GODZINIE 10.00 W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W NAMYSŁOWIE
– SALA KONFERENCYJNA II PIĘTRO

Wersja XML