Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla właścicieli gruntów leśnych

UWAGA

Z dniem 31.12.2011r. wygasły Porozumienia zawarte pomiędzy  Starostą Namysłowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Namysłów oraz Nadleśniczym Nadleśnictwa Kup w sprawie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych.

Od 01.01.2012 r. wszelkie sprawy związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych prowadzi Starosta Namysłowski na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.

KONTAKT Z LEŚNIKIEM POWIATOWYM:
Starostwo Powiatowe w Namysłowie
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Pl. Wolności 12A
46 – 100 Namysłów
pok. nr 4 (parter)
tel. 077 410 36 95,   wew. 128
Każdy wtorek godz. 8.00 – 12.00

Wersja XML