Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie komisji Rady Powiatu Namysłowskiego

Porządek obrad komisji:

godz. 13.00 - Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Powiatu

godz. 13.45 - Komisja Rewizyjna

godz. 14.00 - Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia, Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku

Miejsce: Duża Sala Obrad Starostwa Powiatowego w Namysłowie.

Wersja XML