Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpłatne szkolenia, warsztaty oraz staże w ramach projektu „Sieć możliwości”

Brak opisu obrazka

DARMOWE SZKOLENIA ORAZ STAŻE DLA BEZROBOTNYCH
Z TERENU POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet VII – Promocja integracji społecznej.
Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie zaprasza na bezpłatne szkolenia, warsztaty oraz staże, realizowane w ramach projektu „Sieć możliwości” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w okresie od 01.01.2012 do 31.01.2014 r.

Dla kogo:
Projekt kierowany jest do niepełnosprawnych osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji zawodowej  i osobistej (16 kobiet, 16 mężczyzn) z terenu powiatu namysłowskiego. Rekrutacja ma charakter ciągły (01.2012 – 02.2013).

Oferta:

Przewidziano następujące szkolenia zawodowe:

Po szkoleniach gwarantujemy odbycie 6 miesięcznych staży u pracodawców (stypendium- 1350zł/mc)

Wszyscy uczestnicy otrzymują:

Pliki do pobrania:

Kontakt i informacje:
Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie
Biuro projektu
pok. Nr.7
tel. 77 419 09 36;
77 419 09 20, wew. 43

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Wersja XML