Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiat wyremontował kolejną drogę

We wrześniu br. zakończono remont drogi powiatowej 1133 O na odcinku Wielołęka-Osiek, która stanowi trzon komunikacji we wschodniej części Powiatu Namysłowskiego, łączy ona bowiem dwie gminy: gminę Domaszowice z gminą Świerczów. Roboty w 50 % zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  2008-2011. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 283 309,93 zł.

Brak opisu obrazka

Zakres rzeczowy robót obejmował min.:

Dzięki realizacji przedmiotowego projektu znacząco poprawiło się bezpieczeństwo komunikacyjne oraz płynność ruchu na zmodernizowanym docinku drogi powiatowej.

Brak opisu obrazka

Wersja XML