Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualizacja Ramowego harmonogramu naboru wniosków RPO WO 2007-2013

Aktualizacja Ramowego harmonogramu naboru wniosków RPO WO 2007-2013
24 listopada 2011 r. ZWO dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013.

więcej: http://rpo.opolskie.pl/rpo/index.php?id=2166&idd=5602

Wersja XML