Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

60-lecie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Namysłowie

26 listopada szykuje się huczny jubileusz. Swoje sześćdziesięciolecie będzie obchodziła jedna z najdłużej działających organizacji w powiecie namysłowskim.

Celem działania Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest organizowanie życia kulturalnego i pomoc socjalna. - Najbardziej potrzebującym członkom umożliwiamy aktywne uczestnictwo w życiu - mówi Krystyna Lupa przewodnicząca namysłowskiego PZERiI Rejon 1 - Bardzo ważnym aspektem działania organizacji jest to, że seniorzy mają swoją platformę spotkań, mają sposobność i okazję do wyjścia ze swoich domów oraz możliwość skorzystania z bardzo szerokiej oferty kulturalnej w formie różnych wycieczek, wyjazdów do kina, operetek, na koncerty, spotkań we własnym gronie, zabaw tanecznych.

W 2009 r. nastąpił rozłam namysłowskiego PZERiI na Rejon I i Rejon II. PZERiI Rejon I przy ul. Harcerskiej w Namysłowie skupia w swoich szeregach obecnie 1881 członków, również w 12 kołach terenowych w gminach: Domaszowice, Pokój, Świerczów.

Uroczystości jubileuszowe odbędą się 26.11.2011 r. wg programu:

Wersja XML