Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU

Brak opisu obrazka

W dniu 29 czerwca 2022 roku podczas XL Sesji Rady Powiatu po zapoznaniu się z Raportem o stanie Powiatu Namysłowskiego za rok 2021 oraz po debacie nad Raportem Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Namysłowskiego wotum zaufania.

Ponadto podjęto także  uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok, co skutkuje udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2021.

W skład Zarządu Powiatu Namysłowskiego kadencji 2018-2023 wchodzą: Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz, Wicestarosta Tomasz Wiciak, Zbigniew Bratosiewicz, Piotr Lechowicz oraz Andrzej Zielonka.

Brak opisu obrazka

 

 

Wersja XML