Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usługa WMS GESUT (geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu)

Usługa WMS GESUT publikuje następujące dane z podziałem na warstwy: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć ciepłownicza, sieć telekomunikacyjna, sieć specjalna, sieć niezidentyfikowana.

Adres usługi: https://iegib.namyslow.pl/cgi-bin/namyslow-gesut

Wersja XML