Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usługa WMS BDOT500 (baza danych obiektów topograficznych)

Usługa WMS BDOT500 publikuje następujące warstwy: budynki i obiekty towarzyszące, budowle, ogrodzenia, komunikacja, zagospodarowanie terenu, sport i rekreacja, wody, rzeźba terenu.

Adres usługi: https://iegib.namyslow.pl/cgi-bin/namyslow-bdot

Wersja XML