Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

181 tys. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - przejścia dla pieszych

Brak opisu obrazka
 
W dniu 4 października 2021 roku Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki zatwierdził listę zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.
W ramach tej listy znalazły się trzy kolejne przejścia dla pieszych zlokalizowane na terenie Powiatu Namysłowskiego:
1. Bezpieczne przejście dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1136 O w miejscowości Świerczów przy ul. Brzeska - rozbudowa przejścia dla pieszych.
2. Bezpieczne przejście dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1136 O i 1187 O w miejscowości Dąbrowa - rozbudowa przejścia dla pieszych.
3. Bezpieczne przejście dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1136 O w miejscowości Starościn, ul. Kluczborska - rozbudowa przejścia dla pieszych.
 
Inwestycje mają na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.
 
Brak opisu obrazka
Wersja XML