Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpieczne przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1101 O w m. Namysłów, ul. Oławska - 3 szt. - lokalizacja nr 3

 Brak opisu obrazka

 

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU PIESZYCH W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH

Tytuł projektu:

 

Bezpieczne przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1101 O w m. Namysłów, ul. Oławska - 3 szt. - lokalizacja nr 3

Nr umowy:

 

RFRD/U/2021/P/40/P

Wartość:

 

Wartość całkowita:

 

Kwota
dotacji:

Wkład
 własny Powiatu Namysłowskiego:

36 066,76

23 125,16

12 941,60

Okres realizacji projektu:

 

 

wrzesień - październik 2021 r.

Cel projektu:

 

 

Dzięki realizacji projektu znacząco poprawi się bezpieczeństwo użytkowników drogi powiatowej DP 1101 O w m. Namysłów przy ulicy Oławskiej.

 

Szerszych informacji nt. projektu udziela:

 

 

Wioletta Socha-Kompała

Stanowisko:

 

Telefon:

E-mail:

Fax:

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu

077 4103 695

 

centrum@namyslow.pl

 

077 4103 922

 

 

Wersja XML