Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpieczne przejścia dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr: 1136 O w m. Świerczów, ul. Brzeska - 3 szt. - lokalizacja nr 2

 

Brak opisu obrazka

 

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU PIESZYCH W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH

 

Tytuł projektu:

 

Bezpieczne przejścia dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr: 1136 O w m. Świerczów, ul. Brzeska - 3 szt. - lokalizacja nr 2

Nr umowy:

 

RFRD/U/2021/P/41/P

Wartość:

 

Wartość całkowita:

 

Kwota
dotacji:

Wkład
 własny Powiatu Namysłowskiego:

24 961,67

19 969,34

4 993,33

Okres realizacji projektu:

 

 

wrzesień 2021 r.

Cel projektu:

 

 

Dzięki realizacji projektu znacząco poprawi się bezpieczeństwo użytkowników drogi powiatowej DP 1136 O w m. Świerczów na odcinku przedmiotowego przejścia dla pieszych.

 

Szerszych informacji nt. projektu udziela:

 

 

Wioletta Socha-Kompała

Stanowisko:

 

Telefon:

E-mail:

Fax:

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu

077 4103 695

 

centrum@namyslow.pl

 

077 4103 922

 

 

Wersja XML