Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje Strategii Terytorialnej Partnerstwa na 307

Szanowni Państwo, 

Włodarze gmin skupionych w Partnerstwie na 307 w ubiegłym roku przystąpili do projektu „Centrum Wsparcia Doradczego – pilotaż”. Projekt ten realizowany jest przez Związek Miast Polskich oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.  

Celem realizowanego projektu jest przygotowanie strategii terytorialnej Partnerstwa.

Oddajemy w Państwa ręce projekt niniejszego dokumentu i zapraszamy mieszkańców, liderów lokalnych, przedsiębiorców oraz wszystkie osoby zainteresowane do wspólnej debaty i zgłaszania uwag. Czekamy na Państwa głosy do 26 września 2021 roku.

Wszelki uwagi i komentarze można zgłaszać poprzez formularz:

Formularz

„Partnerstwo na 307” zlokalizowane jest w południowo-zachodniej części Polski. Zajmuje obszar o łącznej powierzchni 884,36 km². Obszar zamieszkuje łącznie 78 686 osób W skład „Partnerstwa na 307” wchodzi 10 jednostek samorządu terytorialnego z pogranicza województw wielkopolskiego i opolskiego,

Współpraca w ramach Partnerstwa została nawiązana we wrześniu 2020 roku. Samorządy połączył jeden wspólny cel: zrównoważony rozwój obszarów zagrożonych marginalizacją, na obszarze funkcjonalnym miast powiatowych Kępno i Namysłów oraz próba przywrócenia rozwoju obszaru w oparciu o planowany ciąg pieszo-rowerowy na śladzie byłej linii kolejowej nr 307. Zawiązana współpraca w swoim założeniu powinna doprowadzić do rozwoju obu niedużych ośrodków gospodarczych i oddziaływać pozytywnie na tereny zagrożone marginalizacją – ościenne gminy wiejskie.

Poniżej prezentujemy treść STRATEGII TERYTORIALNEJ Partnerstwa na 307

Brak opisu obrazka
Wersja XML