Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi-budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Idzikowice - ZAKOŃCZONA

Zakończyła się przebudowa drogi-budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DP 1118 O w m. Idzikowice! Wartość całkowita zadania to 536 231,02 z czego 50% czyli 268 115,51 zł powiat namysłowski pozyskał z Funduszu Dróg Smorządowych. W odbiorze uczestniczyli wójt gminy Wilków, przedstawiciele Zarządu i Rady Powiatu Namysłowskiego, Radny Gminy Wilków i Sołtys m. Idzikowice.
 
 
Brak opisu obrazka
 
Brak opisu obrazka
 

Zakres rzeczowy robót: roboty pomiarowe, nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego, pobocza, odwodnienie, oznakowanie, podbudowa ciągu pieszo-rowerowego i roboty towarzyszące.

Dla obszaru na którym zlokalizowana jest droga DP 1118 O (gmina miejsko-wiejska, gmina Wilków) będzie miała wpływ na wzrost bezpieczeństwa podróżowania oraz usprawnienia połączenia komunikacyjnego. Powyższe wpływa na ułatwienie w prowadzeniu działalności gospodarczej, ułatwienie w dostępie do instytucji społeczno -kulturowych, co warunkuje rozwój społeczno – kulturalny lokalnej społeczności, wpływa również zwiększenie potencjału funkcji turystyczno – rekreacyjnych gminy i związanych z tym możliwości rozwojowych.

 

Wersja XML