Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Numery rachunków bankowych

Numery rachunków bankowych na które należy dokonywać opłaty
w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Namysłowie

 

03 8890 0001 0026 5917 2000 0016

konto Starostwa Powiatowego
w Namysłowie 

- opłaty z tytułu rejestracji pojazdów
 (karta pojazdu, dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, nalepka kontrolna, nalepka legalizacyjna),

- opłaty za wydanie prawa jazdy,

- opłaty za licencje na wykonywanie krajowego
drogowego przewozu osób lub rzeczy,

- opłaty za zaświadczenia na przewozy
drogowe na potrzeby własne,

- wpłaty za zezwolenia na wykonywanie
przewozu osób lub rzeczy,

- wpłaty za wydanie zezwolenia kat. I i II na przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach publicznych,

- wpłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.

41 8890 0001 0026 5917 2000 0205

konto Starostwa Powiatowego
w Namysłowie 

- opłaty za nałożenie kary pieniężnej (dot. nie zgłoszenia w terminie zbycia bądź nabycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nie zarejestrowania w terminie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE).

89 8890 0001 0000 1124 2000 0001

konto Urzędu Miejskiego
w Namysłowie

- opłaty za pełnomocnictwo,

- opłaty za wydanie decyzja dot. wyrejestrowania pojazdu,

- opłaty za wydanie decyzji za nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu,

- opłaty za wydanie decyzji na wykonanie tabliczki znamionowej.

 

Wersja XML