Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Urzędu Wojewódzkiego w Opolu dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Szanowni Państwo w związku z ogólnokrajowymi pracami nad „Wykonaniem Wieloobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024, uprzejmie prosimy o umożliwienie pracownikom Biura wstępu na teren lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w celu założenia w nich powierzchni próbnych. Zasady zakładania powierzchni próbnych określone są w „Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu”.

Celem tego opracowania, jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian.

Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia na terenie województwa opolskiego są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej – Oddział w Brzegu.

las-sosnowy.jpeg

 

Wersja XML