Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wsparcie dla policji

Brak opisu obrazka
Od 5 grudnia 2020 roku dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie otrzymali nowoczesnego SUV'a.
Nowy SUV stanowi wzmocnienie techniczne w codziennej służbie naszych dzielnicowych, a także ułatwia i poprawia szybkość reakcji, Wszystkie te czynniki wpłyną bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa na naszym terenie.
Zakup udało się sfinalizować dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Komendantem KPP w Namysłowie nadkom. Andrzej Ostrycharczyk a samorządowcami z Powiatu Namysłowskiego, Gminy Namysłów, Gminy Pokój oraz Gminy Wilków.
Gratulujemy dzielnicowym nowego zakupu i życzymy wielu udanych interwencji i patroli.
 
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Wersja XML