Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont chodnika w Domaszowicach - ZAKOŃCZONY!

Mieszkańcy Domaszowic mogą czuć się bezpieczniej!
Przebudowa drogi powiatowej DP 1136O – budowa chodnika w m. Domaszowice zakończona!

Brak opisu obrazka

Dzięki zakończeniu prac drogowych na terenie m. Domaszowice mieszkańcy Osiedla Klonowego mogą czuć się znacznie bezpieczniej korzystając m.in. z nowego przejścia dla pieszych.

W dniu 13 października 2020 roku nastąpił odbiór kolejnej już w tym roku inwestycji drogowej na terenie powiatu namysłowskiego. Zakres prac objął m.in.:
- budowę chodnika,
- budowę przejścia dla pieszych,
- montaż oznakowania aktywnego o zasilaniu solarnym,
- doświetlenie przejścia dla pieszych.
Koszt inwestycji wyniósł blisko 60 tys zł z czego 30 tys zł pochodziło ze środków Gminy Domaszowice

Inicjatorem zadania był śp. Pan Adam Adamski, zmarły niedawno Radny Gminy Domaszowice.

Brak opisu obrazka

Przy odbiorze drogi obecni byli: Radny Powiatu Namysłowskiego Antoni Sobiegraj, Wójt Gminy Domaszowice Pani Urszula Medyk, Radna Gminy Domaszowice Pani Magdalena Adamska-Więcek oraz przedstawiciele firmy LARIX, a także przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Namysłowie.

Dziękujemy Gminie Domaszowice za udzielenie wsparcia finansowego na tą inwestycję. Dzięki temu inwestycja ta mogła dojść do skutku w tak krótkim czasie.

Wersja XML