Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Krasowice będą w końcu miały nowa drogę

Brak opisu obrazka

25 września 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Namysłowie Starosta Namysłowski Konrad Gęsiarz i Burmistrz Namysłów Bartłomiej Stawiarski podpisali umowę w myśl której, Gmina Namysłów udzieli Powiatowi dotacji celowej w kwocie 230 tys. zł, na realizację zadania pn. ,,Modernizacja drogi powiatowej DP 1126 O, na odcinku Krasowice - DP 1101 O''.

Brak opisu obrazka

Inwestycja przewiduje m.in.  wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 1,678 mb, usunięcie zakrzaczeń, konserwację rowów przydrożnych, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego.

Dzięki udanej współpracy między gminą a powiatem, znacznie wzrośnie poziom bezpieczeństwa na niniejszej drodze, na czym najbardziej skorzystają mieszkańcy wsi Krasowice.
Brak opisu obrazka
Wersja XML