Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont drogi Kozuby-Jagienna zgodnie z planem!

Brak opisu obrazka

Z początkiem maja wykonawca firma BISEK ASFALT przystąpiła do układania nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi powiatowej Kozuby-Jagienna. Dziękujemy władzom Gminy Pokój a w szczególności Pani Barbarze Zając - Wójt Gminy Pokój, Pani Agacie Kruszelnickiej - z-ca Wójta oraz radnym Panu Jackowi Marczakowi i Zenonowi Poprawie za wspieranie tej inwestycji.

Brak opisu obrazka
Dla przypomnienia: remont drogi powiatowej DP 1348 O na odcinku Kozuby-Jagienna to kolejna inwestycja drogowa, która jest zrealizowana w naszym powiecie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość całkowita remontu wyniesie 559 293,30 zł z czego 50% wartości pokryje dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, a drugie 50% zostanie sfinansowane z budżetu Starostwa Powiatowego.

Planowane zakończenie inwestycji to maj 2020 roku.

Barbara Jarmuszewska

Wersja XML