Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont drogi powiatowej 1133 O na odcinku Wielołęka - Osiek

Brak opisu obrazka

Tytuł projektu:

Remont drogi powiatowej 1133 O na odcinku  Wielołęka –Osiek  

Nr umowy:

NPPDL/OP/P/2/10/U/42/2011

Wartość:

Wartość całkowita:

Kwota
dotacji:

Wkład
 własny:

283 309,93

 141 654,96

141 654,97

Planowany okres realizacji:

 wrzesień-październik  2011

Cele projektu:

Dzięki realizacji projektu znacząco poprawi się bezpieczeństwo komunikacyjne oraz płynność ruchu na modernizowanym docinku drogi powiatowej 1133 O   Wielołęka –Osiek  (900 mb)

Rzeczowy zakres projektu:

Zakres rzeczowy planowanych robót

 • roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na obcinku 900,00 m- 4050 m2
 • oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych- 4050,00 m2
 • skropienie nawierzchni drogowej asfaltem  x2
 • nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm- 4050,00 m2

Remont przepustów drogowych :

 • rozebranie istniejącego przepustu drogowego – 20,00 m
 • części przelotowe przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur żelbetonowych o średnicy 50 cm- 20,00 m
 • wykonanie ścianek czołowych żelbetonowych przepustów drogowych rurowych -8,200 m3
 • oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 40 cm- 80,00 m

Szerszych informacji nt. projektu udziela:

WIOLETTA SOCHA-KOMPAŁA

Stanowisko:

Telefon:

E-mail:

Fax:

KIEROWNIK WYDZIAŁU PROMOCJI I ROZWOJU

77 4103 965 WEW 207

77 4103 922

 

Wersja XML