Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Porozmawiajmy o niepełnosprawności"

Zespół Szkół Specjalnych im. A. Mickiewicza w Namysłowie zaprasza nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych, specjalistów pracujących na co dzień w placówce oświatowej z uczniami niepełnosprawnymi, z deficytami rozwojowymi bądź ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się na otwarte wykłady i warsztaty w ramach cyklu spotkań „Uczeń niepełnosprawny w szkole”.


Miejsce ucznia niepełnosprawnego w szkole w rozumieniu edukacji, terapii, diagnostyki pozostawia wiele pytań i trudnych do rozwiązania problemów związanych z funkcjonowaniem. Podążając za potrzebą uczniów z różnymi deficytami rozwojowymi bądź specyficznymi trudnościami w uczeniu się zapraszamy na otwarty cykl trzech spotkań wykładowo-warsztatowych, podczas których postaramy się uporządkować wiedzę na temat funkcjonowania wyżej wspomnianych uczniów w placówce oświatowej, zapewnienia im nie tylko pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ale wsparcia w pokonywaniu deficytów społecznych, komunikacyjnych i ogólnorozwojowych oraz wsparcia rodziny. Zajęcia odbędą się w cyklu 3 spotkań trenerskich, od miesiąca marca 2020 roku do miesiąca maja 2020r.

Brak opisu obrazka
Wersja XML