Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki wyborów

  1. PDFPROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO.pdf
  2. PDFPROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO SEJMIKU WOJEWÓDZSTWA.pdf

 

 

PDFZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM NR1.pdf

PDFZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM NR2.pdf

PDFZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM NR3.pdf

Wersja XML