Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Starosta nagrodził dyrektorów i nauczycieli

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Starosta Namysłowski Andrzej Michta nagrodził wyróżniających się w minionym roku szkolnym w swojej pracy nauczycieli i dyrektorów szkół dla których Powiat jest organem prowadzącym.

Nagrodzonym gratulowali również Wicestarosta Namysłowski Konrad Gęsiarz, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Żołnowski, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Sławomir Hinborch oraz Stanisław Wojtasik Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych

W czasie spotkania Starosta gratulował odniesionych sukcesów i życzył kolejnych. Podziękował również za zaangażowanie i trud włożony w wychowanie wielu pokoleń młodych ludzi.

Nagrody otrzymali:

Dyrektorzy:

Dorota Surmańska ( PPP), Malgorzata Kaczorowska (ZSS), Jacek Pietroszek ( ZSR), Bartosz Medyk (ZSM), Zdzisława Letka (RCKU)

Nauczyciele:

Maria Witkoś ( PPP), Violetta Bojarzyńska ( ZSS), Dariusz Rybak (ZSM), Krzysztof Jabłoński (ZSM), Małgorzata Iwanyszczuk (ZSR)

Wcześniej nagrody otrzymały panie Jolanta Wilczyńska i Grażyna Samulewicz.

 

Brak opisu obrazka

Na zdj. od lewej pierwszy rząd: Bartosz Medyk Dyrektor ZSM, Dariusz Rybak ( ZSM), Violetta Bojarzyńska ( ZSS),Malgorzata Kaczorowska Dyrektor ZSS, , Małgorzata Iwanyszczuk (ZSR), Zdzisława Letka Dyrektor RCKU, Maria Witkoś ( PPP), Dorota Surmańska Dyrektor PPP; drugi rząd: Sławomir Hinborch Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,  Krzysztof Żołnowski Członek Zarzadu Powiatu, Stanisław Wojtasik Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Krzysztof Jabłoński (ZSM), Jacek Pietroszek Dyrektor ZSR, Andrzej Michta Starosta Namysłowski oraz  Konrad Gęsiarz Wicestarosta Namysłowski

 

 

Wersja XML