Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowy Komendant Straży Pożarnej

Kapitan mgr inż. Tadeusz Kmieć objął z dniem 14 lipca 2017 roku obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie - To dla mnie zaszczyt- mówił nowo powołany komendant. Zmiana na stanowisku kierowniczym namysłowskiej jednostki związana jest z przejściem, w marcu, na emeryturę dotychczasowego komendanta.

Kapitan Tadeusz Kmieć w latach 1999 – 2001 odbywał naukę w Centralnej Szkole  Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, gdzie zdobył tytuł technika pożarnictwa i stopień służbowy – młodszy aspirant. Od 2009  do 2013  roku uczęszczał na studia inżynierskie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W 2013 roku uzyskał tytuł inżyniera pożarnictwa oraz stopień młodszego kapitana. Z kolei dwa lata później ukończył tę uczelnię z  tytułem mgr inż. Jest również absolwentem studiów podyplomowych na Wydziale Bezpieczeństwo i Higieny Pracy na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Pracę w namysłowskiej JRG rozpoczął w 2001 roku jako dowódca zastępu. W 2006 roku został mianowany na stanowisko dowódcy sekcji i tym samym pełnił funkcję zastępcy dowódcy zmiany, dowodząc działaniami ratowniczo-gaśniczymi. W 2009 roku został awansowany na stanowisko dowódcy zmiany i funkcję tę pełnił do dnia 10.05 br. wykonując również obowiązki Oficera w Dyspozycji Komendanta Powiatowego. Od 11.05. br. Komendant Wojewódzki powierzył mu pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Namysłowie – funkcję tę pełnił przez dwa miesiące. Wielokrotnie dowodził wieloma dużymi działaniami ratowniczo-gaśniczymi m.in. podczas dużego pożaru lasu w 2015 roku na terenie powiatów namysłowskiego i brzeskiego czy  podczas zdarzenia masowego z 16 poszkodowanymi dziećmi narodowości węgierskiej. W trakcie swojej służby został odznaczony m.in. Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Odznaką Wzorowy Strażak.

W ceremonii wprowadzenia nowego komendanta uczestniczyli m.in. Starosta Namysłowski Andrzej Michta, Wicestarosta Krzysztof Żołnowski, przedstawiciele władz samorządowych, Opolski Komendant Wojewódzki PSP w Opolu st. bryg. mgr inż. Marek Kucharski, przedstawiciele zarządów oddziałów gminnych i powiatowego Związku OSP RP, poczty sztandarowe OSP reprezentujące gminy z terenu powiatu namysłowskiego i inni goście.

Nie zabrakło również gratulacji i życzeń kierowanych w stronę nowego szefa namysłowskiej jednostki.

- Proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje w związku z powołaniem na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie. Mimo młodego wieku Pana osiągnięcia zawodowe zostały zauważone przez przełożonych. Awans to ważne wydarzenie w życiu każdego człowieka. Jest dowodem docenienia dotychczasowej pracy i powodem do dumy. Jestem przekonany, że dobrze Pan sobie poradzi w nowej - odpowiedzialnej roli – mówił Starosta Namysłowski Andrzej Michta w czasie swojego wystąpienia.

 Monika Thiel

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML