Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Starosta nagrodził olimpijczyków

Starosta Namysłowski Andrzej Michta uhonorował dziś ( tj. 23.06.2017 r.)  laureatów olimpiad. Stypendia otrzymało ośmiu uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych podległych powiatowi.

Każdego roku najlepszy absolwent  szkoły danego typu i rodzaju lub specjalizacji, który osiągnął  najwyższą średnią ocen otrzymuje stypendium Starosty Namysłowskiego. Stypendystą ma szansę zostać także laureat lub finalista konkursu, czy olimpiady przedmiotowej szczebla, co najmniej wojewódzkiego. Warunkiem koniecznym do spełnienia przez stypendystę jest także posiadanie, co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania i średniej ocen nie niższej jak 4,5.

Nagrodzeni olimpijczycy za rok szkolny 2016/2017 to:

Aleksandra Kisiel - I LO

Krzysztof Hruszowicz - I LO

Agnieszka Klodzińska - I LO

Weronika Rogalska - I LO

Adam Zwarycz - I LO

Kacper Kaliniak - ZSR

Wojciech Smolarczyk - ZSR

Mateusz Jędrzejak - ZSR

 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Na zdjęciu olimpijczycy  z Zespołu Szkoł Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie

Wersja XML