Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządu Powiatu Namysłowskiego z absolutorium od Rady Powiatu

Na majowej Sesji Rady Powiatu Namysłowskiego radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok. Uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium poparło 9 radnych, przeciwnych było 5 z opozycji.

- W imieniu Zarządu Powiatu chciałbym podziękować Pani Skarbnik Katarzynie Parzonce oraz Wydziałowi Finansowemu Starostwa Powiatowego za pomoc przy sporządzaniu budżetu i jego wykonaniu. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy dwie duże inwestycje drogowe w Głuszynie oraz  w Namysłowie na ul. Grunwaldzkiej. Biorąc pod uwagę nasze możliwości budżet został dobrze wykonany. Tym bardziej, że remontu Grunwaldzkiej podjęliśmy się mimo 10% dofinansowania. Dziękuję również Zarządowi i radnym. Uważam, że zasłużyliśmy na to absolutorium- komentował tuż po podjęciu uchwały Starosta Namysłowski Andrzej Michta

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości wykonania działania finansowego samorządu za określony czas. Przed głosowaniem radnych zgodność wydania pieniędzy przez Powiat sprawdza Regionalna Izba Obrachunkowa oraz komisja rewizyjna.

Zarówno opinia RIO i komisji rewizyjnej była pozytywna.

Brak opisu obrazka

Oprac. Monika Thiel

Wersja XML