Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koniec remontu drogi w Głuszynie

Zakończyły się prace budowlane wzdłuż ulicy Głównej od skrzyżowania z drogą powiatową nr DP 1105 O do skrzyżowania z DP 1106 O w m. Głuszyna obejmujące  remont nawierzchni i budowę chodnika.

Inwestycja została przeprowadzona ze środków własnych Powiatu oraz 50 % dofinansowania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Całkowity koszt remontu drogi wyniósł 969 409,62 zł.

- Dbałość o infrastrukturę drogową w powiecie i bezpieczeństwo mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych to dla nas  priorytety. Cieszy więc fakt, że modernizacja centralnej ulicy Głuszyny i odcinka codziennej trasy dzieci ze szkoły do sali sportowej poprawi komfort podróżowania wszystkich uczestników ruchu drogowego. Myślę, że mieszkańcy Głuszyny będą zadowoleni- mówi Andrzej Michta Starosta Namysłowski

Ponadto w ramach remontu zmodernizowano zjazdy do posesji i zatoki autobusowe. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowa "Larix" Sp. z o.o. z Lublińca. Wykonanie w/w prac poprawi bezpieczeństwo i standard lokalnej sieci dróg.

Brak opisu obrazka

Projekt współfinansowane z budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”

Wersja XML