Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont dróg powiatowych nr DP 1102 O i DP 1104 O (klasa dróg - Z) na odcinku Namysłów-Głuszyna – etap II – remont nawierzchni i remont chodnika na odcinku w m. Głuszyna

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019

Tytuł projektu:

Remont dróg powiatowych nr DP 1102 O i DP 1104 O (klasa dróg - Z) na odcinku Namysłów-Głuszyna – etap II – remont nawierzchni i remont chodnika na odcinku w m. Głuszyna

Nr umowy:

 

Wartość:

Wartość całkowita:

Kwota
dotacji:

Wkład
 własny Powiatu Namysłowskiego:

 916 031,19

458 015,50

458 015,69

Okres realizacji projektu:

sierpień 2016 – grudzień 2016

Cele projektu:

Dzięki realizacji projektu znacząco poprawi się bezpieczeństwo użytkowników odcinka drogi powiatowej DP 1104 O o długości 2328 m w m. Głuszyna

Rzeczowy zakres projektu:

Zakres rzeczowy robót obejmuje:

- roboty pomiarowe

- roboty ziemne i rozbiórkowe

- roboty przygotowawcze

- wykonanie wzmocnienia nawierzchni

- wykonanie poboczy utwardzonych

- odwodnienie

- zjazdy

- chodniki

- oznakowanie

Szerszych informacji nt. projektu udziela:

Wioletta Socha-Kompała

Stanowisko:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu

077 4103 695

wew.206

wioletta.kompala@namyslow.pl

077 4103 922

Wersja XML