Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na wykonanie Studium Wykonalności Inwestycji wraz z Wnioskiem aplikacyjnym dla projektu Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji- część północna

Zapytanie ofertowe na wykonanie Studium Wykonalności Inwestycji wraz z Wnioskiem aplikacyjnym dla projektu Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji- część północna planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WO), Działanie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura.

 

PDFzapytanie_ofertowe.PDF

DOCFormularz_oferty.doc

DOCZałącznik Nr 1 do formularza oferty.doc

DOCZałącznik Nr 2 do formularza oferty.doc

DOCprojekt umowy.doc

PDFProtokół z przeporwadzonego postępowania.PDF

 

Wersja XML