Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego w obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji"

DOCOGŁOSZENIE_o naborze.doc

DOCOferta_nabór_Załączniknr1.doc

DOCOświadczenie_do_oferty_załącznikNr2.doc

PDFProtokół z naboru na partnera do projektu.PDF

PDFAneks nr 1 do Protokołu.PDF

PDFsprostowanie omyłki pisarskiej.PDF

Wersja XML