Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Starostwo upamiętniło namysłowskich Żydów

Dnia  9 czerwca br. w Izbie Regionalnej w Namysłowie odbył się  Dzień Pamięci o Namysłowskich Żydach. Uroczystości obejmowały na wstępie wykład dr Anny Grużlewskiej nt. "Sytuacji Żydów śląskich w XIX i pierwszej połowie XX wieku". Głównym punktem programu było odsłonięcie tablicy upamiętniającej namysłowskich Żydów na budynku dawnej synagogi ( ul.Dubois 19). Tablica została ufundowana przez Starostwo Powiatowe w Namysłowie.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Od lewej: Andrzej Michta Starosta Namysłowski, Aleksander Gleichgewicht Przewodniczący Gminy Żydowskiej we Wrocławiu,Sylwester Zabielny Przewodniczący Rady Miejskiej w Namysłowie oraz David Basok Naczelny Rabin Gminy.

Brak opisu obrazka

W uroczystościach udział wzięli  m.in. Andrzej Michta Starosta Namysłowski, Sławomir Hinborch Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Stanisław Wojtasik Radny Powiatu Namysłowskiego, Sylwester Zabielny Przewodniczący Rady Miejskiej w Namysłowie, Aleksander Gleichgewicht Przewodniczący Gminy Żydowskiej we Wrocławiu oraz David Basok Naczelny Rabin Gminy.

Starosta Namysłowski w swoim przemówieniu nawiązał do idei powstania pamiątkowej tablicy w Namysłowie:

(...)"  Na początku była idea jej powstania – jej autorem był mój przyjaciel Tomasz Soja nauczyciel ZSR w Namysłowie. Następnie idea musiała się zmaterializować – co od strony technicznej zawdzięczamy firmie Pana Krzysztofa  Matuszka, po drodze Zarząd Powiatu podjął decyzję o sfinansowaniu projektu, co uczynił jednogłośnie, dzięki tym decyzjom  i działaniom  mamy piękną tablicę". (...)

Ponadto w programie Dnia Pamięci o Namysłowskich Żydach znalazły się spotkania autorskie z twórcami najnowszych publikacji książkowych o Namysłowie i jego mieszkańcach, prezentacje multimedialne na temat kirkutów w powiecie namysłowskim oraz koncert muzyki klezmerskiej.

Brak opisu obrazka

Warto dodać, że Synagoga w Namysłowie została wybudowana w 1856 r przy ówczesnej Bahnhofstrasse 1 dziś ul. Dubois 19. Budynek wzniesiono na planie prostokąta. Początkowo utrzymywany był w stylu mauretańskim, charakteryzujący się małymi kopułkami na podwyższonych szczytach węższych ścian. W ścianach bocznych znajdowały się cztery wielkie okna, które doświetlały główną salę modlitewną. W czasie nocy kryształowej synagoga została spalona przez nazistów, co prawda budynek ocalał, ale stracił swoje elementy dekoracyjne. Po wojnie budynek przebudowano na salę gimnastyczną, a w 2011 roku dokonano jego  termodernizacji. Obecnie budynek stanowi salę sportową przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Towarzystwa "Razem w  przyszłość”

Na podstawie informacji własnych i www.sztetl.org.pl

Wersja XML