Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem i oświetleniem w miejscowości Bukowie

Brak opisu obrazka

Tytuł projektu:

Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem i oświetleniem
w miejscowości Bukowie

Nr projektu:

NPPDL/II/P/15/2013

Partner:

Gmina Wilków

Wartość:

Wartość całkowita:

Kwota
dotacji:

Wkład
 własny Powiatu Namysłowskiego:

 

256 280,88

128 140,44 

64 070,22

Okres realizacji projektu:

lipiec 2014 – wrzesień 2014

Cele projektu:

Dzięki realizacji projektu znacząco poprawi się bezpieczeństwo użytkowników odcinków dróg powiatowych DP 1119 O i DP 1120 O

Rzeczowy zakres projektu:

Zakres rzeczowy robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze i ziemne

- odwodnienie

- podbudowa

- nawierzchnia

- chodniki i zjazdy (remont chodnika z kostki brukowej)

- roboty wykończeniowe (remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, zakup i montaż wiaty przystankowej)

- oświetlenie (wykonanie oświetlenia ulicznego przy chodniku i zatoce)

- oznakowanie (znaki poziome i pionowe)

Szerszych informacji nt. projektu udziela:

Wioletta Socha-Kompała

Stanowisko:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Naczelnik Wydziału Promocji
i Rozwoju Powiatu

077 4103 695

wew.206

wioletta.kompala@namyslow.pl

077 4103 922

Wersja XML