Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Znaleziono klucze

 
O G Ł O S Z E N I E
Biura Rzeczy Znalezionych
z dnia 04 września 2013r. 
 
 
W Biurze Rzeczy Znalezionych przy Starostwie Powiatowym w Namysłowie ostały zdeponowane KLUCZE (pęk) - znalezione w Namysłowie, na klatce schodowej bloku przy ul. Reymonta 83. 
 
Odbiór może nastąpić po określeniu wyglądu i podaniu cech świadczących, że w/w rzecz jest własnością osoby zgłaszającej się do tut. Biura (Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 12A, Biuro Rzeczy Znalezionych, II piętro, pokój nr 221).
 
W przypadku braku zgłoszenia się osób zainteresowanych w/w rzecz zostanie przejęta na własność Skarbu Państwa. 
 

 

Wersja XML