Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wizyta studyjna tym razem w parku w Kudowie Zdrój

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Europejski Fundusz
Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

   Przedstawiciele Partnerstwa na rzecz Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji odbyli kolejną już podróż studyjną. Tym razem przybyli na zaproszenie burmistrza Czesława Kręcichwosta do Kudowy – Zdroju.
   Celem wizyty była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, a także zaczerpnięcie „know – how” w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a służących rozwojowi turystyki, zwłaszcza na obszarach wiejskich.
   Na miejscu 14 reprezentantów partnerstwa miało szansę zapoznać się z kilkunastoletnią już historią rewitalizacji Parku Zdrojowego. Ponadto przyjrzeli się jak w miejscowości turystycznej realizuje się inwestycje wzmacniające jej potencjał. Podczas wizyty odbyły się spotkania merytoryczne z przedstawicielami Urzędu Miasta, a także tzw. wizyty w terenie – na miejscu realizacji inwestycji służącej rozwojowi turystyki, gdzie w praktyce można było zobaczyć na czym polega rewitalizacja parku i przywrócenie mu jego pierwotnych funkcji.
Wizyta odbyła się 24 maja 2013 r. i posłużyła budowie koncepcji produktu turystycznego i wymianie doświadczeń w zakresie realizacji projektów partnerskich dotyczących wykorzystania zasobów przyrodniczo – kulturowych.
 
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Wersja XML