Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Teraz lekarz sprawdzi czy jesteś ubezpieczony

 

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorcy (eWUŚ)
Z dniem 1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmiana przepisów oznacza, że podczas rejestracji pacjent nie będzie już musiał przedkładać dodatkowych dokumentów potwierdzających prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. 
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie o/Opolskiego Narodowego Funduszu Zdrowia  www.nfz-opole.pl/ewus/ewus.html lub pod nr telefonów 77 – 40 20 116 i 40 20 115.
Wersja XML